ГоловнаПро нас Функціональне зонуванняПриродні особливості Діяльність Запобігання проявам корупціїДля відвідувачів НовиниФотогалерея СпівробітництвоКонтакти
Останні новини
1 лютого 2023 о 09:17
Новий сайт НПП «Черемоський»

  В НПП «Черемоський» з’явився новий сучасний сайт. Кожен бажаючий з легкістю може ознайомитись з основними видами діяльності Парку, природними цінностями, долучитись до співпраці або ж заочно познайомитись з командою природозахисників. Зручний функціонал, інтерактивна карта (з цікавими локаціями, маршрутами, варіантами проживання, доступними активностями) та сучасний його вигляд, наповнений якісними фотографіями, дозволить нашим відвідувачам  планувати свої поїздки на територію Парку.  Це сприятиме розвитку туризму, поширенню обізнаності про природні цінності України та важливість їх збереження.


  Такому досягненню завдячуємо Франкфуртському зоологічному товариству https://www.facebook.com/FZS.Ukraine


  Переходьте за посиланням та зберігайте: https://cheremoskyi-park.in.ua/ , там є на що подивитись!

31 січня 2023 о 13:35
Птах року 2023

   Нещодавно Українське товариство охорони птахів оголосило птахом 2023 року мартина звичайного (Chroicocephalus ridibundus L., 1766) з ряду Сивкоподібні (Charadriiformes), який перебуває під опікою Бернської конвенції. Однак, про зустрічі цього виду в НПП «Черемоський» чи на Путильщині загалом поки що не відомо. Натомість, в національному парку відомо про трапляння його відносно далеких родичів, таких як пісочник малий (Charadrius dubius Scopoli, 1786) з родини Сивкові (Charadriidae), набережник палеарктичний (Actitis hypoleucos L., 1758) та слуква лісова (Scolopax rusticola L., 1758) з родини Баранцеві (Scolopacidae). Далі трішки детальніше про особливості цих птахів.

 

30 січня 2023 о 14:46
Про проведення підсумкового заліку працівників служби державної охорони НПП «Черемоський».

  Минулого тижня 25 січня 2023 року заступником директора - головним природознавцем Бураком В.Т. та провідним юрисконсультом Якивюк М.Т.   НПП «Черемоський» у співробітників служби держаної охорони ПЗФ та працівників Перкалабського і Селятинського ПНДВ були прийняті підсумкові заліки згідно раніше проведених тематичних лекцій по затвердженій  навчальній програмі. Всі працівники СДО ПЗФ установи з відповідальністю віднеслись до навчання і як результат успішно склали підсумковий залік.

 

 


Корисні посилання

З історії  мікологічних досліджень на території парку

 

     Найважливішим напрямом дослідження макроміцетів Українських Кар¬пат є якомога повніша інвентаризація їхнього видового розмаїття (І.Дудка,2003), а саме:           
1)планомірне вивчення і картування місцезростань грибів-макроміцетів;
2) визначення їх поширення;
3) встановлення видів, що потребують відповідної охорони, виділення категорій цих видів і складання їхніх списків;
4) організація охорони місцезростань рідкісних видів. Найдоцільнішим засобом охорони є  виявлення нових місцезростань цих видів у відповідних типах лісу на території заповідників та національних парків, де їх охорону ґарантовано законом.
На реалізацію цих завдань і спрямована робота наукового відділу парку.
     Хоча НПП «Черемоський» засновано відносно нещодавно — у грудні 2009 р,  вивчення флори та рослинності території, що зараз входить до Парку, налічує вже майже півтора століття. Однак, систематичного дослідження мікобіоти  території установи до 2015 року не проводилось. Мікобіота Путильського району також не досліджувалась.

 


Amanita battarrae

Craterellus tubaeformis

Dacrymyces chrysospermus

Lactarius lignyotus

    

     Умовно можно виділити 3 періоди  дослідження мікобіоти парку та Путильського району:
     1. Епізодично-аматорський – до 2015 року. Вивчення мікобіоти обмежувалось виявленням  нових місцезростань грибів, занесених до Червоної книги України, що з 2012 року проводили, спільно з  працівниками НПП «Черемоський», педагоги та учні навчальних закладів району – слухачі Путильського відділення Буковинської малої Академії наук учнівської молоді, виконуючи дослідницькі проекти (Путильська, Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Селятинська ЗОШ – інтернат), та матури (Путильська гімназія), керівники – вчителі Шемберко М.М., Поліщук Ю.Г., Михайлюк Т.І., Гребенщикова Н.Ю. Ними виявлено 18 місцезростань занесеного до Червоної книги України  Catathelasma imperiale (Quél.) Singer (в т.ч. 5 на території парку) та 3 місцезростання теж червонокнижного – до недавнього часу -  Clathrus archeri (Berk.) Dring. (поза межами парку, у с.Сергії та його околицях).  Щодо професійних науковців, то є згадка про   знахідку Hericium coralloides (Scop.) Pers.  Горбачовою О.В.,  08.09.2013 року в околицях Путили, зразок знаходиться в Гербарії ЧНУ. 


 


Ganoderma lucidum

Gymnopilus luteofolius

Hericium flagellum 2

Boletopsis leucomelaena

    

     2. Фахово – науковий – 2015-2016 роки. Посушливий серпень 2015 року став переломним в дослідженні мікобіоти парку.
     2.1. Перша наукова експедиція  по дослідженню міксоміцетів НПП  «Черемоський»  під керівництвом чл.-кор. АН України,  д.б.н., професора Дудки І.О. та за участю к.б.н., доцента (тоді, тепер д.б.н., проф.) Леонтьєва Д.В.  відбулась   14-19 серпня 2015 року і поклала початок  системному вивченню міксоміцетів на території парку. Було зібрано  та ідентифіковано 12 видів міксоміцетів (всього зібрано 28 зразків). (Дудка І.О., Леонтьєв Д.В., 2017).
     2.2. Працюючи в складі ботанічно-мікологічної експедиції, організованої професором, д.б.н. Чорнеєм І.І., мікологічне обстеження парку продовжили  18-19 серпня 2015 року головний науковий співробітник Інституту ботаніки НАН України, д. б. н., проф. В.П. Гелюта та ст. наук. співробітник цього ж Інституту, к. б. н. В.П. Гайова. 18 серпня від НПП «Черемоський» до складу експедиційної групи входив науковий співробітник В.О. Гребенщиков. В результаті проведеного обстеження виявлено 91 вид грибів з різних систематичних груп. Переважали борошнисторосяні та іржасті гриби, оскільки саме на них зверталася найбільша увага (Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П., Дудка І.О., 2016). Дуже мало виявлено макроміцетів через надто посушливий період, який тривав у регіоні до початку даного дослідження.
     2.3. У 2016 році вивчення мікобіоти  парку проводила  Щербакова Ю. В., аспірантка 2-го року навчання ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В результаті досліджень, проведених у період 3-10 серпня 2016 року на території НПП «Черемоський», було виявлено 53 види грибів та грибоподібних організмів, що належать до 38 родів, 26 родин, 15 порядків, 6 класів та 3 відділів (Блащак І.О., Щербакова Ю.В., Джаган В.В., 2017).


 


Hericium flagellum

Laccaria laccata

Lactarius rufus

Clathrus archeri

    

     3.  Екстенсивно – поступовий, з 2017 року і по сьогодні.
     Дослідження макроміцетів парку та прилеглих до нього територій Путильського району, перспективних з точки зору розширення установи, здійснюється силами працівників парку з залученням, в окремих випадках, аматорів-педагогів, маршрутно-експедиційним методом. Ідентифікація проводиться на основі макроскопічних морфологічних характеристик плодових тіл, з урахуванням асоційованих організмів, з регулярними консультаціями професійних мікологів, оскільки у штаті парку фахівець з мікології відсутній.
     Суттєвим кроком у дослідженні мікобіоти парку став вихід статті В.П.Гелюти з співавторами (2018), в якій узагальнено результати досліджень попередніх років.
Дальший розвиток досліджень мікобіоти Парку в рамках узагальнення наявних даних про гриби та грибоподібні організми заповідників і НПП Українських Карпат наведений у монографії під редакцією І.О.Дудки (2019).


 


Lepiota cristata

Leucocortinarius bulbiger

Lycoperdon excipuliforme

Phaeolepiota aurea